Julekoncert i Vedersø Kirke

Tirsdag 21 december 2021

mere info følger, sæt kryds i kalenderen nu!

Velkommen til

Tim - Stadil - Vedersø sognes hjemmeside

 

Vi er tre vestjyske sogne med tre middelalderkirker beliggende i landskabet mellem de store plantager, fjordlandet, klitterne og Vesterhavet.

Vi har ét fælles menighedsråd for de tre sogne.

Pastoratets præstebolig er beliggende i Tim.

VAKANCE


Med udgangen af juli måned er embedet som sognepræst for Tim, Stadil og Vedersø sogne vakant. Sognepræsten pensioneres pr. 1. 8.

sidste gudstjenester er d. 4. 7.


Fra d. 5. 7. passes embedet af andre af provstiets præster.

Se nærmere i gudstjenestelisten


Kontaktpræst under vacancen er sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard i Torsted:

tlf: 97333309 / e-mail: IDK@km.dk

Et nyt år, en ny præst, en ny begyndelse – for os tilsammen.