Velkommen til

Tim - Stadil - Vedersø sognes hjemmeside

 

Vi er tre vestjyske sogne med tre middelalderkirker beliggende i landskabet mellem de store plantager, fjordlandet, klitterne og Vesterhavet.

Vi har ét fælles menighedsråd for de tre sogne.

Pastoratets præstebolig er beliggende i Tim.

INDTIL videre er alle annoncerede arrangementer i kirkebladet aflyst. 

status pr. 4. 1. 2021

C U Terp - sognepræst

Konfirmation 2021 - 

Tim Kirke

22. august


PÅSKENS GUDSTJENESTER


TIM, STADIL og VEDERSØ

Kirker


Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag

holdes der gudstjenster i kirkerne efter følgende regler:


Maximum antal deltagere:

Tim kirke - 20 pers.

Stadil kirke - 16 pers

Vedersø - 18 pers


Der bæres mundbind før, under og efter gudstjenste

Der skal være 2 meter mellem personer i kirken. Kun de åbne bænke må benyttes. Øvrige bænke er lukkede.

Der synges ikke. Organist og kirkesanger varetager salmesangen.

Altergang er suspenderet. Varighed max. 30 minutter. Forkortet liturgi.


PÅSKEDAG

HOLDER VI GUDSTJENSTE UDENFOR KIRKERNE

Der må være op til 50 deltagere - der må synges! og gudstjenesten har fuld længde.


Gudstjensternerne følger tiderne, som er offentliggjort i kirkebladet eller andetsteds her på hjemmesiden


med ønsket om en glædelig påske!


C U Terp / sognepræst


opdateret 26. 3. kl. 18:07
JEG ER HER


Selvom kirkelivet er underlagt omfattende begrænsninger i vores samvær og fællesskab 

- så er vore kirker dog åbne, og vi kan i reduceret omfang gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger.


Derudover er vi også meget isoleret i forhold til hinanden i almindelighed. Jeg er ikke så udadvendt, som jeg plejer at være. Men, hvis der måtte være brug for mig, er jeg til rådighed i mit embede. Jeg kan kontaktes og er stadig til stede som jeres sognepræst,  selv om jeg - for tiden - er lidt mere hjemmegående. Vi finder ud af noget.

Ulrich